CategoryUncategorized

Pembebasan Wanita: Apakah Kita Dibebaskan?

Pembebasan Wanita: Apakah Kita Dibebaskan?

Kita semua fokus pada pelatihan wanita. Kita semua fokus pada pembebasan wanita. Tetapi seberapa jauh kita dari kebenaran yang sebenarnya? Kami banyak berkhotbah. Tetapi apakah kita akan mempraktikkannya? Hari ini lapangan menarik dengan kecepatan yang pada dasarnya cepat. Wanita lebih cepat menarik daripada pria di setiap bidang gaya hidup. Penceramah: Baik itu Sejarawan Romila Thapar…

Continue Reading