4 แนวทางการป้องกัน เล่นเกมแล้วปวดคอ ล่าสุด

เล่นเกมแล้วปวดคอ เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการที่ทุกคนนั่งเล่นเกม และก้มหน้านานเป็นเวลานาน ทำให้กล้ามเนื้อในบริเวณต้นคอตึงเกร็งและปวดได้ในที่สุด หากปล่อยไว้เป็นเวลานาน ไม่ได้รับการรักษา หรือ แก้ไข จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในอนาคตลักษณะเรื้อรังอีกด้วย ดังนั้นเพื่อป้องกันอาการปวดต้นคอ มีแนวทางในการป้องกัน ข่าวเกมมือถือใหม่ ดังต่อไปนี้ 4 แนวทาง ป้องกัน เล่นเกมแล้วปวดคอ ล่าสุด ตั้งเวลาในการเล่น โดยแบ่ง 30 นาทีพักสาย และ 1 ชั่วโมง

Read More