4 แนวทางการป้องกัน เล่นเกมแล้วปวดคอ ล่าสุด

4 แนวทางการป้องกัน เล่นเกมแล้วปวดคอ ล่าสุด

เล่นเกมแล้วปวดคอ เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการที่ทุกคนนั่งเล่นเกม และก้มหน้านานเป็นเวลานาน ทำให้กล้ามเนื้อในบริเวณต้นคอตึงเกร็งและปวดได้ในที่สุด หากปล่อยไว้เป็นเวลานาน ไม่ได้รับการรักษา หรือ แก้ไข จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในอนาคตลักษณะเรื้อรังอีกด้วย ดังนั้นเพื่อป้องกันอาการปวดต้นคอ มีแนวทางในการป้องกัน ข่าวเกมมือถือใหม่ ดังต่อไปนี้

เล่นเกมแล้วปวดคอ

4 แนวทาง ป้องกัน เล่นเกมแล้วปวดคอ ล่าสุด

  • ตั้งเวลาในการเล่น โดยแบ่ง 30 นาทีพักสาย และ 1 ชั่วโมง ลุกขึ้นเปลี่ยนท่าทางในการเล่น และในแต่ละวัน ของการเล่นเกม ไม่ควรที่จะเกิน 1-2 ชั่วโมง เนื่องจากการเล่นเกม หากเล่นเพื่อความสนุกสนาน ก็ควรเล่นอย่างพอประมาณ ไม่จำเป็นต้องเล่นตลอดเวลา ควรหากิจกรรมอย่างอื่นในการเสริมความสุขด้วย 
  • ปรับท่าทางการนั่งเล่นเกมให้เหมาะสม การ เล่นเกม แล้ว ปวดคอ ยิ่งในคนที่เล่นบนคอมพิวเตอร์ เวลาที่เล่นเพลินเกินไป หลังก็จะค่อม คอก็จะก้มต่ำลง แล้วยังมีผลกระทบต่อไหล่ และหลัง แล้วลามไปถึงการเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้ ดังนั้นจำเป็นต้องระวัง พยายามนั่งในท่าทางที่ถูกต้อง นั่งหลังตรงตั้งฉากกับพื้นนั้นเอง การวางศอก ควรขนานกับโต๊ะเล่นเกมด้วย 
  • บริการร่างกายเป็นประจำ ยิ่งในคนที่เล่นเกม ควรบริการร่างกายบริเวณ คอ อก หลัง ไหล่ แขน มือ เป็นหลัก ซึ่งในท่าทางการบริหาร สามารถรับชมในโลกออนไลน์ได้มากมาย ทุกคนค้นหาและจัดการทำเป็นประจำ และบางคนที่เล่นเกมต้องใช้นิ้วในการคลิกนาน ๆ ควรที่จะดูแลเรื่องของนิ้วมือด้วย เสี่ยงต่อการนิ้วล็อกมากเลยทีเดียว 
  • ตำแหน่งของอุปกรณ์ หลายคนที่ เล่นเกม แล้ว ปวดคอ ก็มักจะวางอุปกรณ์ในการเล่นไกลตัวเกินไป ให้การเอื้อมหยิบต้องโน้มตัว และทำให้ร่างกายนั่งในท่าทาวที่ผิดปกติ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้มีผลเสียต่อต้นคอได้ 
เล่นเกมแล้วปวดคอ

หากทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามที่กล่าวมาข้างต้น และดูแลในเรื่องของอาหารการกินให้ครบทั้ง 5 หมู่ สุขภาพที่ดี ก็จะเกิดขึ้นได้ ทว่าในการเล่นเกม แนะนำ ให้เล่นในเวลาที่พอดี อย่ามากจนเกินไปจะดีที่สุด